Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

beliaert

   bronze art

Le gallery et l'atelier

Bio and artist statement

Contact

How to buy

Een inkijk in het ontstaan van beliaert's bronzen beelden

A glimpse into the origins of beliaert's bronzesMijn opleiding...

My training...


Bram Eliaert alias beliaert,

geboren in Gent in 1977.


Hij heeft sinds zijn jeugd niet alleen een eigenzinnige weg in de wereld bewandeld, maar ook zijn eigen pad in de wereld van de sculpturen gevonden. 

Met een achtergrond in het India van eind de jaren '90 kon het onrustige fin de siècle gevoel ingeruild worden voor een langdurige rustpauze bij zanger en beeldhouwer Walter De Buck in Gent, waarna Bram zijn eigen weg vervolgde.

De rust en het evenwicht die Bram er ervaarde komt tot uiting in meerdere kunstwerken van zijn hand. Beeldhouwen is geen keuze , het is zijn ware natuur. Het creatieve proces is de grootste uitdaging en het eindresultaat de voldoening.

Bram's werken vertrekken altijd vanuit zijn persoonlijke visie of boodschap, maar dragen veel verder dan louter esthetiek. Zijn ziel zit vervat in ieder werk en hij wil zijn gedachten en visioenen zowel in tijd als in p​laats ver weg meegeven met de medemens.

Met de nodige aandacht voor spiritualiteit, het evenwicht, rust, emoties en de bedreigde natuur wil Bram zijn steentje bijdragen om deze thema's onder de aandacht te brengen, nu en in de verre toekomst.

Bram's bronzen zijn vaak piece​s uniques, om elk werk nog meer karakter en persoonlijkheid  te kunnen meegeven. De vormen en beelden die hij creëert reflecteren de realiteit en geven ons zijn persoonlijke interpretatie met alle respect voor harmonie en esthetiek.   
Inspiratie

beliaert put zijn inspiratie uit het wonderlijk mooie leven dat hij niet persé als gemakkelijk ervaart. Dit vertaalt zich in  ballanserende figuren, mensen die zoeken naar het evenwicht.  Daarnaast creëert hij abstracte bomen, al dan niet met nietige figuren, deze symboliseren de mens die de natuur probeert na te bootsen, te herscheppen, te vormen naar zijn zin. Dit leidt tot een postapocaliptische situatie waar we volgens Bram dichter bij staan dan we zelf beseffen. De figuren houden zich als het ware vast aan de laatste takken van de bomen. Maar evengoed zijn deze bomen als goden die duizenden jaren onze verschillende generaties gadeslaan en ons vele malen zullen overleven. De natuur komt ons wel te boven. Veel van zijn werk wordt gedreven door een sterke drang tot spiritualiteit. Neemt niet weg dat hij het moeilijk heeft met de vele taboes, de regels en wetten die de verschillende religies hun beoefenaars opleggen. In zijn werken probeert Bram dit op een luchtige manier aan de kaak te stellen. Hij hoedt er zich voor niet kwetsend of zelfs oordelend over te komen. Humor is de beste remedie tegen starheid. The Life of Brian versus de 10 geboden. De beeldhouwwerken Lichtgever en Lingasana zijn hiervan mooie voorbeelden.


De weg naar het beeldhouwen ...

Zoekend naar de zin van het leven pendelde Bram van zijn 18de tot zijn 24e tussen India en Belgie. Het leven ontdaan van luxe en verwachtingen beviel hem wel. Geïnspireerd door de eeuwenoude beeldhouwkunst die hij tegenkwam zocht hij een meester beeldhouwer om hem te onderwijzen. Deze vond hij in zijn geboortestad Gent, in de persoon van Walter De Buck. Gedurende 7 jaar diende hij als leerling beeldhouwer, hierna ging hij zijn eigen weg.

Walter De Buck - Bram Eliaert - Ballerina

Na al die jaren keerde hij terug naar zijn eerste geliefde India maar na enkele maanden miste hij zijn atelier, het reizen had plaats gemaakt voor het creëren. Als kunstenaar is hij steeds op zoek naar de vertaling van zijn gedachten en visioenen, wanneer dit gevonden is werk hij verder naar het perfectioneren van dit beeld. Een kunstenaar zijn proces is nooit voltooid. We studeren voor het leven en over het leven en dit levenslang

Tempel in Kadjuraho,

 India


beliaert en Liza

 verstraete